Genealogie

Genealogie, sibbekunde of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderonderzoek dan wel de afstamming van de familie(naam).

Inhoudsopgave


Onze Friese Rinkes stamboom

Stamreeks Rinkes door mw. G.J. Rinkes-Halman en dhr. J. Rinkes.

 1. Rinke Gerbens, geb. Heerenveen, koopman en winkelier in laken, winkel te Heerenveen en later Joure. Hij huwde 1e Warns (Hervormd) 23 dec. 1703 (derde proclamatie Heerenveen 16 dec. 1703) met SYTSKE TJEERDS, geb. Warns.
  Kinderen: onbekend.
  Hij huwde 2e Heerenveen (Hervormd) 13 mei 1725 met TRIJNTJE JANS, geb. Nieuwehorne 1704, overl. 1780.
  Kinderen:

  1. Jan, volgt II.
 2. Jan Rinkes, ged. Joure (Doopsgezind) 1 febr. 1750, overl. Joure 26 dec. 1753. Hij huwde (derde proclamatie Joure 25 febr. 1748) met ANTJE BAUKES/IKES, geb. 1729, ged. Joure (Doopsgezind) 1 febr. 1750, overl. 1764. Dochter van Bauke Foekes, geb. 1691, meester gortmaker, overl. 1781, en Froukje Hylkes, geb. 1697, overl. 1751.
  Kinderen:

  1. Trientje Jans.
  2. Frouke Jans, geb. Joure, overl. 1781. Zij huwde Joure 28 nov. 1773 met SIJMEN THIJSES TACONIS, ged. Joure 24 aug. 1751, grutter, overl. Joure 28 aug. 1792. Zoon van Thijs Taconis, landmeter en wijnroeier, en Sijmentje Sijmons Krijtenburg. Hij huwde 2e met Nantje Obbens Gerbens.
   Kinderen:

   1. Thijs Sijmons Taconis, geb. Joure 12 sept. 1777, grutter te Joure en later Leeuwarden, overl. Leeuwarden 9 mei 1848. Hij huwde Joure 15 aug. 1802 met CORNELISKE TJEERDS VAN DER MEULEN, geb. 1781, overl. Leeuwarden 5 nov. 1861.
  3. Jan Jans, volgt III.
 3. Jan Jans Rinkes (senior), geb. Joure 15 okt. 1753, ged. Joure (Doopsgezind) 26 jan. 1782, koopman te Joure, lid van de Raad en assessor van Haskerland, rentenier, overl. Joure 12 dec. 1837. Hij huwde Joure 21 juni 1778 met DIEUWKE JANS BAKKER, geb. Joure 9 febr. 1756, ged. Joure (Hervormd) 15 febr. 1756, overl. Joure 12 jan. 1822. Dochter van Jan Cornelis Bakker, geb. Joure 15 aug. 1732, ged. Joure 17 aug. 1732, bakker, overl. Joure 3 aug. 1814, en Jitske Hettes Baerdt, geb. Joure 8 aug. 1727, ged. Joure 10 aug. 1727.
  Kinderen:

  1. Antje Jans, geb. 8 maart 1779, koopvrouw te Joure, overl. Joure 18 juli 1837, begr. Westermeer te Joure. Zij huwde Joure (Doopsgezind) 31 mei 1801 met MARTEN JELLES PEKEMA, geb. Joure 1772, koopman, overl. Joure 4 sept. 1834, begr. Westermeer te Joure. Zoon van Jelle Wybes Pekema en Hiltje Yedes.
  2. Jan Jans, volgt IV.
  3. N.N. (baarkind, man), overl. 1784.
  4. N.N. (baarkind, vrouw), overl. 1786.
  5. N.N. (kind, man), overl. 1788.
 4. Jan Jans Rinkes (junior/senior), geb. Joure 27 sept. 1781, ged. (Hervormd) 21 okt. 1781, koopman, graanhandelaar, gemeenteraadslid, overl. Joure 22 okt. 1867, begr. Westermeer te Joure. Hij huwde Joure (Hervormd) 29 okt. 1809 met ANTJE INNES WOUTERS WIELINGA, geb. Joure 6 juli 1783, ged. Joure (Doopsgezind) 11 maart 1803, overl. Joure 28 aug. 1852, begr. Westermeer te Joure. Dochter van Inne Wouters Wielinga, geb. Joure mei 1748, ged. Joure (Doopsgezind) 4 febr. 1769, wieldraaier en leraar der Doopsgezinden in Het Oude Huis te Joure, overl. Joure 19 okt. 1814, en Simkje Heerts Visser, geb. Balk 1755, ged. Joure (Doopsgezind) 7 febr. 1784, winkelierster, overl. Joure 14 nov. 1827.
  Kinderen:

  1. Dieuwke Jans, geb. 21 sept. 1810, ged. Joure (Hervormd) 7 okt. 1810, overl. Joure 20 juni 1869, begr. Westermeer te Joure. Zij huwde Joure 18 april 1833 met HERMANUS AMENT, geb. Ballum (Ameland) 2 febr. 1806, goud- en zilversmid, overl. Joure 24 juli 1888, begr. Westermeer te Joure.
   Kinderen:

   1. Harmen Tieden Ament, geb. Joure 3 juli 1834, overl. Joure 4 jan. 1869, begr. Westermeer te Joure. Hij huwde Joure 24 mei 1863 met NAMKJE SIMONS TACONIS, overl. Joure 24 febr. 1917, begr. Westermeer te Joure.
    Kinderen: Harmanus Ament, geb. Joure 23 mei 1864, Dieuwke Ament, geb. Joure 8 aug. 1865, overl. Joure 11 okt. 1930, begr. Westermeer te Joure, Elizabeth Ament, geb. Joure 29 sept. 1867, overl. Joure 9 mei 1933, begr. Westermeer te Joure.
   2. Jan Rinkes Ament, geb. Joure 24 nov. 1835, goud- en zilversmid, overl. Joure 10 dec. 1865, begr. Westermeer te Joure. Hij huwde Joure 7 aug. 1864 met BERBER GEERTS CATH, geb. Joure 17 jan. 1841, overl. Leiden 20 okt. 1895.
    Kinderen: Dieuwke Ament, geb. 27 juli 1865, overl. Arnhem 4 jan. 1940, ongehuwd.
   3. Sjoukje Ament, geb. Joure 1 sept. 1838, overl. Joure 25 mei 1868, begr. Westermeer te Joure. Zij huwde Joure 16 juni 1867 met JAN KEUNING.
    Kinderen: Dieuwke Keuning, geb. 26 febr. 1868.
   4. Tjalling Ament, geb. Joure 4 jan. 1843, overl. Joure 5 mei 1843.
   5. Tjalling Ament, geb. Joure 3 aug. 1844, overl. Joure 19 april 1875, begr. Westermeer te Joure. Hij huwde Joure 24 okt. 1869 met WYTSKE JEEPSZ, geb. Joure 19 nov. 1846, overl. Nunspeet 27 aug. 1897, begr. Westermeer te Joure. Dochter van Engele Hylkes Jeepsz en Trijntje Jelles Pekema.
    Kinderen: Hermanus Jan Ament, geb. 23 april 1871, Trijntje Ament, geb. 17 juni 1873, Dieuwke Ament, geb. 31 dec. 1874.
  2. Simke Jans (vrouw), geb. 12 april 1813, overl. Joure 14 juni 1817.
  3. Rigtje Jans, geb. 14 juli 1815, ged. Joure (Hervormd), overl. Joure 30 april 1845. Zij huwde Joure 15 mei 1842 met JAN CORNELIS BORGER. Hij huwde 2e Joure 5 dec. 1852 met Trijntje Pekema.
   Kinderen:

   1. Cornelis Jans Borger, geb. Joure 3 maart 1843, overl. Vugt 6 febr. 1912.
   2. Jan Rinkes Borger, geb. Joure 14 april 1845, directeur der boter- en kaasfabrieken te Leiden, overl. Sneek 4 juni 1915. Hij huwde Zuidhorn 23 maart 1871 met DIEDERIKA ELISABETH VAN HOORN, geb. 20 jan. 1843 Noordhorn, overl. Sneek 13 febr. 1920, weduwe van Geert/Gerrit Poelman. Dochter van Dirk van Hoorn, predikant, en Lucretia Wessels.
  4. Inne Jans, volgt V.
  5. Jan Jans (junior/senior), geb. Joure 29 okt. 1821, belijdenis (Hervormd) 28 april 1843, ged. (Hervormd) 30 april 1843, koopman, gedurende 47 jaar als thesaurier aan de spaarbank te Joure verbonden, overl. Joure 31 okt. 1912, begr. Westermeer te Joure 4 nov. 1912. Hij huwde Joure 30 juni 1844 met TETJE KRIJNS TACONIS, geb. 25 jan. 1822, overl. Joure 1 april 1886, begr. Westermeer te Joure 6 april 1886.
   Kinderen:

   1. Antje Jans, geb. Joure 19 okt. 1846, overl. Arnhem 13 aug. 1922, begr. Moscowa te Arnhem. Zij huwde Joure 4 febr. 1886 met LAURENS HENDRIKUS ARENTSEN, geb. Varsseveld 5 maart 1837, chef statistiek Provinciale Griffie, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, overl. Arnhem 23 jan. 1932, begr. Moscowa te Arnhem. Zoon van Harmanus Arentsen en Dela Hendrika Beunk.
   2. N.N. (baarkind, vrouw), overl. 20 maart 1849.
   3. Jan Jans (junior/senior), geb. Joure 24 juni 1850, dinsdag 24 aug. 1920 eervol ontslag als administrateur van de gemeente-spaarbank daarna directeur spaarbank, overl. Arnhem maandag 6 april 1925, gecremeerd Westerveld te Driehuis vrijdag 10 april 1925. Hij huwde Deventer 8 april 1891 met JOHANNA WILHELMINE CHRISTINE MEIJERINGH/MEYERINGH, geb. Dedemsvaart 23 jan. 1863, overl. Arnhem 12 juni 1949, gecremeerd Westerveld te Driehuis 16 juni 1949.
    Kinderen:

    1. Tetta, geb. Arnhem 14 jan. 1892, geïnterneerd in Japans burgerkamp Bunsho III / Ambarawa 6 te Ambarawa (Java, Nederlands-Indië) nr. 24385, overl. Arnhem maandag 31 maart 1975, gecremeerd Moscowa te Arnhem vrijdag 4 april 1975. Zij huwde Arnhem 21 sept. 1915 met JOANNES VAN DE VELDE, geb. Ommen 6 febr. 1892, mijningenieur, geïnterneerd in Japans burgerkamp Bunsho II / Baros 5 te Tjimahi (Java, Nederlands-Indië) nr. 1917, overl. Harmelen 18 juni 1978, gecremeerd. Zoon van Pieter Adriaan van de Velde, belastinginspecteur, en Lena Maria Jonker.
     Kinderen:

     1. Lena Maria van de Velde, geb. Lintido (Java, Nederlands-Indië) 1 nov. 1916. Zij huwde Arnhem 13 dec. 1941 met ALFRED KEYSER, geb. Weltevreden (Java, Nederlands-Indië) 16 mei 1912, ingenieur, overl. De Bilt 19 mei 1982, gecremeerd Daelwijck te Utrecht maandag 24 mei 1982.
      Kinderen:

      1. Herbert van de Velde Keyser?
      2. Robert Keyser.
      3. Tetske Keyser.
     2. Joannes van de Velde, geb. Lintido (Java, Nederlands-Indië) 22 mei 1918, gedood bij een aanval op de onderneming Tjiloear nabij Buitenzorg, Pasir Angin (Java, Nederlands-Indië) 21 jan. 1949.
     3. Johanna Wilhelmine Christine van de Velde, geb. Parapattan te Batavia (Java, Nederlands-Indië) 1 febr. 1920. Zij huwde met Sidney Vines.
      Kinderen:

      1. Meerdere…
    2. Jan Jans (junior/senior), geb. Arnhem 7 febr. 1893, scheikundig ingenieur, overl. Oosterbeek 12 juni 1949, (her)begr. Gemeentelijke Begraafplaats Essenhof te Dordrecht 1 juli 1958. Hij huwde Nijmegen dinsdag 10 aug. 1920 met PAULA JACOBA DE BLÉCOURT, geb. Hees 12 juli 1899, overl. Arnhem 5 juli 1993, begr. Gemeentelijke Begraafplaats Essenhof te Dordrecht 9 juli 1993. Dochter van Jan Johannes de Blécourt, arts, en Wilhelmina Nauta.
     Kinderen:

     1. Jan Jans (junior), geb. Oss 20 nov. 1923, doctorandus in de economie, overl. Rotterdam 25 dec. 2004, gecremeerd Hofwijk te Rotterdam 31 dec. 2004, begr. Gemeentelijke Begraafplaats Essenhof te Dordrecht vrijdag 29 april 2005. Hij huwde Elten 20 nov. 1970 met MARGOT ELISABETH HELLWIG, geb. Makoschau (Makoszowy, Polen) 29 maart 1919, apotheker, overl. Rotterdam 12 jan. 1999, gecremeerd Schollevaar te Capelle aan den IJssel 15 jan. 1999, begr. Gemeentelijke Begraafplaats Essenhof te Dordrecht vrijdag 29 april 2005.
      Kinderen: geen.
     2. Wilhelmina (Mien), geb. Oss 25 juli 1925, medewerker reisbureau, overl. Dordrecht 10 okt. 2018, gecremeerd, ongehuwd.
   4. Krijn, geb. Joure 14 juni 1853, gemeenteraadslid, wethouder, waarnemend burgemeester van de gemeente Haskerland te Joure, ambtenaar van de burgerlijke stand, thesaurier van de Nutsspaarbank te Joure, overl. Joure 6 aug. 1937, begr. Westermeer te Joure 9 aug. 1937. Hij huwde Heerenveen 3 juni 1886 (ondertrouw 20 mei 1886) met SJOUKJE HOEKSTRA, geb. Irnsum 9 dec. 1860, ged. 27 jan. 1861, overl. Joure 23 sept. 1942, begr. Westermeer te Joure 26 sept. 1942. Dochter van Mindert Everts Hoekstra, koopman, huwde 1 aug. 1850, overl. Irnsum 10 mei 1879, en Tjeerdtje/Tjetje Ynzes Oetsma/Oedsma.
    Kinderen: geen.
   5. Hilbrand Jan, geb. Joure 24 nov. 1858, arts te Heerenveen, overl. Arnhem 10 juli 1901, begr. Moscowa te Arnhem 13 juli 1901. Hij huwde Joure woensdag 10 sept. 1884 (ondertrouw 28 aug. 1884) met HENDRIKJE/HENDRIKA CATH, geb. Joure woensdag 11 mei 1859, overl. Arnhem 25 maart 1939, begr. Moscowa te Arnhem. Dochter van Inne Geerts Cath, geb. Joure vrijdag 8 augustus 1828, huwde Joure zondag 4 juni 1854, overl. Joure woensdag 20 mei 1891, en Maatje K. Bosma, geb. Oosterzee zaterdag 29 januari 1831, overl. Joure zaterdag 24 november 1900.
    Kinderen:

    1. Jan, geb. Heerenveen 30 mei 1885, sinds 8 juli 1919 doctor in de geneeskunde, KNO-arts te Salatiga en Semarang (Java, Nederlands-Indië), overl. Semarang (Java, Nederlands-Indië) 24 mei 1943, begr. Kobong te Semarang (Java, Nederlands-Indië). Hij huwde Arnhem 30 jan. 1917 met AUGUSTINE CLASINA HUIJGEN/HUYGEN DE RAAT, geb. Salatiga (Java, Nederlands-Indië) 24 juli 1890, oogheelkundige (oogarts) te Salatiga en Semarang (Java, Nederlands-Indië), overl. Den Haag 6 maart 1972, gecremeerd Ockenburgh te Den Haag vrijdag 10 maart 1972. Dochter van Robert/Robbert Huijgen/Huygen de Raat, geb. Salatiga (Java, Nederlands-Indië) 1 dec. 1865, landeigenaar, erfgenaam NV Handel en Landbouw Maatschappij Huygen de Raat te Semarang (Java, Nederlands-Indië), directeur Demaksche Landbouw Maatschappij te Demak (Java, Nederlands-Indië), huwde Salatiga (Java, Nederlands-Indië) 14 april 1888, overl. Semarang (Java, Indonesië) 8 jan. 1952, en Clasina (Cientje) van der Spek, geb. Barabei (Borneo, Nederlands-Indië) 13 juni 1868, overl. Semarang (Java, Indonesië) 14 okt. 1954.
     Kinderen: geen.
    2. Inne Hilbrand, geb. Heerenveen 20 nov. 1888, meester in de rechten, advocaat bij Advocatenkantoor Dommering en Van Laer te Semarang (Java, Nederlands-Indië), secretaris der Handelsvereniging Amsterdam (H.V.A.) te Soerabaja (Java, Nederlands-Indië), 2 okt. 1912 benoemd tot en 19 aug. 1915 op verzoek eervol ontslag als advocaat en procureur van den Raad van Justitie te Soerabaja (Java, Nederlands-Indië), directeur Mulié & Co. te Den Haag, overl. Palo Alto (Californië, Verenigde Staten van Amerika) 31 juli 1954. Hij huwde Den Haag 30 dec. 1915 met JEANNE WILHELMINE BOREL, geb. Semarang (Java, Nederlands-Indië) 3 nov. 1894 , overl. Palo Alto (Californië, Verenigde Staten van Amerika) 1 maart 1971.
     Kinderen:

     1. Hilbrand Inno (Borel) Rinkes, geb. Amsterdam 31 jan. 1918, wijzigde 21 febr. 1934 zijn geslachtsnaam van Rinkes in Borel Rinkes, meester in de rechten, per 15 april 1966 algemeen secretaris KLM, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, overl. Den Haag vrijdag 25 okt. 1985, gecremeerd Ockenburgh te Den Haag dinsdag 29 okt. 1985. Hij huwde Den Haag 5 okt. 1954 met MARIA ELISABETH FRANZISKA RÛPPLIN VON KEFFIKON, geb. Salzburg (Oostenrijk) 18 sept. 1918, overl. Den Haag zondag 25 mei 2003, gecremeerd Ockenburgh te Den Haag vrijdag 30 mei 2003.
      Kinderen:

      1. Inne Hilbrand Max Borel Rinkes, geb. Den Haag 16 jan. 1958, chirurg-oncoloog, hoogleraar heelkunde. Hij huwde Delft zaterdag 17 juni 1989 met INEZ MYLENE VAN WOLFEREN, geb. Den Haag 6 okt. 1961. Huwelijk ontbonden Delft zaterdag 23 aug. 2003.
       Kinderen:

       1. Camilla Elisabeth Borel Rinkes, geb. Rotterdam vrijdag 16 okt. 1992.
       2. Amelie Maryse Borel Rinkes, geb. Rotterdam maandag 4 juli 1994.
       3. Liselore Annelieke Borel Rinkes, geb. Utrecht vrijdag 9 aug. 1996.
     2. Cornelia Jacoba Wilhelmina Rinkes (Corrie), geb. Amsterdam zondag 18 juli 1920, overl. Soerabaja (Java, Nederlands-Indië) donderdag 28 dec. 1922.
  6. Simke Jans (man), geb. Joure 26 dec. 1823, overl. Joure 11 juli 1829.
  7. Simke Heerts, geb. Joure 11 dec. 1829, doctor der letteren (Latinist), onderwijzer, conrector van het gymnasium te Arnhem, schoolopziener in het eerste district van Gelderland, voorzitter Genootschap van Leeraren aan de Nederlandsche Gymnasiën (1865), lid der redactie voor het Tijdschrift voor de Nederlandsche Gymnasiën, overl. Arnhem 9 juli 1865, begr. Arnhem 12 juli 1865. Hij huwde Leiden 29 juli 1857 (ondertrouw 16 juli 1857) met JUSTINA CORNELIA VAN ITERSON, geb. Benthuizen zaterdag 2 april 1831, overl. Lochem maandag 5 juni 1911. Dochter van Frederik Hendrik Gijsbertus van Iterson, geb. Aarlanderveen maandag 9 juli 1804, predikant Nederlands Hervormde Gemeente, en Aaltje Bosch, geb. ‘s-Hertogenbosch woensdag 13 juli 1808.
   Kinderen:

   1. Antje Dieuwke, geb. Arnhem 5 juli 1858, overl. Den Haag dinsdag 13 sept. 1938. Zij huwde Leiden 12 juli 1880 met GERARDUS LOUIS CORNELIS VAN ROSSEN HOOGENDIJK, geb. 26 nov. 1854, meester in de rechten, overl. 30 juli 1908.
    Kinderen:

    1. Anna Dieuwke van Rossen Hoogendijk, geb. Ubbergen 7 okt. 1881. Zij huwde Den Haag 26 jan. 1912 met COENRAAD VAN VRIJBERGHE DE CONINGH, geb. Lisse 15 sept. 1859.
     Kinderen:

     1. Ernestine van Vrijberghe de Coningh, geb. Lisse 28 nov. 1912, kantoorbediende, overl. Eisenstadt (Oostenrijk) 9 aug. 1979.
    2. Gerard Louis Cornelis Maarten van Rossen Hoogendijk, geb. ’s Heerenberg 28 aug. 1884, overl. Alhambra (Californië, Verenigde Staten van Amerika) 22 aug. 1946. Hij huwde Philadelphia (Pennsylvania, Verenigde Staten van Amerika) 9 sept. 1918 met ELIZABETH MCKEE, geb. Ierland, huwelijk ontbonden.
    3. Frederik Jan Martinus Petrus van Rossen Hoogendijk (Peter), geb. Dinxperlo 21 febr. 1889, ingenieur.
     Kinderen: Marianna.
   2. Frederik Hendrik Gijsbertus, geb. Arnhem 23 juli 1860, bloemist, overl. Apeldoorn 26 aug. 1938, ongehuwd.
   3. Jan Inne, geb. Arnhem 17 maart 1864, luitenant-kolonel der infanterie, overl. Nijmegen maandag 6 febr. 1928, begr. Rustoord te Nijmegen donderdag 9 febr. 1928. Hij huwde 1e Breda 11 april 1888 met JOHANNA MARIA PETRONELLA BEECKMAN, geb. Joure 7 nov. 1860, overl. Breda 25 juni 1890. Dochter van Dirk Beeckman, predikant, en Petronella Cornelia Veeneka.
    Kinderen:

    1. N.N. (baarkind, vrouw), overl. Breda 29 jan. 1889.

    Hij huwde 2e Breda 9 nov. 1892 met CATHARINA JACOBA DIEDERIKA BEECKMAN, geb. Joure 17 juli 1862, overl. Ede 27 febr. 1914. Dochter van Dirk Beeckman, predikant, en Petronella Cornelia Veeneka.
    Kinderen:

    1. Johanna Maria Petronella, geb. Breda 25 aug. 1894, overl. Nijmegen maandag 24 nov. 1924, begr. Rustoord te Nijmegen woensdag 26 nov. 1924.
    2. Cornelia Justina Petronella (Kate), geb. Breda 14 jan. 1897, verpleegster, overl. Goes 3 dec. 1979. Zij huwde Naarden 18 juni 1925 (ondertrouw 4 juni 1925) met JAN NIEUWENHUIJSE, geb. Kruiningen 6 sept. 1898, huisarts te Kruiningen, overl. Kruiningen woensdag 19 dec. 1962, begr. Algemene Begraafplaats te Kruiningen zaterdag 22 dec. 1962.
     Kinderen: geen.
   4. Ada Justina Cornelia Simkje, geb. Arnhem 10 juni 1865, overl. Arnhem 2 okt. 1865.
 5. Inne Jans Rinkes, geb. Joure 19 febr. 1818, ged. (Doopsgezind) 5 april 1840, voorzitter-kerkvoogd, grutter en koopman te Joure, gemeenteraadslid van 14 sept. 1853 tot aan zijn overlijden, werd benoemd tot burgemeester van Haskerland te Joure 27 juli 1871, beëdigd 4 aug. 1871 en geïnstalleerd 16 aug. 1871, wethouder van 20 okt. 1854 tot aan de infunctietreding als burgemeester, lid van het dijkbestuur van het waterschap, overl. Joure 4 jan. 1892, begr. Westermeer te Joure. Hij huwde Joure 2 mei 1841 met FEMKE DOUWES DOUMA, geb. Joure 25 febr. 1817, overl. Joure 22 maart 1872, begr. Westermeer te Joure.
  Kinderen:

  1. Antje Innes, geb. Joure 31 jan. 1842, overl. Sneek 30 maart 1916. Zij huwde Joure 3 juli 1864 met PIETER FENNEMA, geb. Sneek 27 okt. 1841, overl. Sneek 29 april 1919. Zoon van Inne Fennema en Trijntje Pieters de Jong.
  2. Akke Innes, geb. Joure 19 sept. 1844, overl. 11 dec. 1933. Zij huwde 1e Joure 26 april 1868 met FREDERIK TIELEMAN, geb. Joure 26 aug. 1843, overl. Joure 31 juli 1871, begr. Westermeer te Joure. Zij huwde 2e Joure 25 okt. 1883 met EGBERT OTTEN, dominee, overl. dec. 1903.
  3. Rigtje Innes, geb. Joure 12 dec. 1846, overl. Joure 19 juli 1847.
  4. Jan Innes, volgt VI.
  5. Douwe Adolf, geb. Joure 12 juli 1852, overl. Joure 5 juli 1878, begr. Westermeer te Joure, ongehuwd.
  6. Rigtje Innes, geb. Joure 25 aug. 1855, overl. Joure 5 febr. 1946, begr. Westermeer te Joure. Zij huwde Joure 23 aug. 1883 met JOHANNES HEERO BORGER, geb. Joure 10 juli 1857, overl. Amsterdam 21 febr. 1901, begr. Westermeer te Joure.
   Kinderen:

   1. Femke Borger, geb. Joure 1 juli 1885, overl. 31 aug. 1964, gecremeerd Dieren te Dieren vrijdag 4 sept. 1964, begr. Westermeer te Joure (!), ongehuwd.
   2. Marijke Borger, geb. Joure 17 jan. 1887. Zij huwde Joure 14 okt. 1914 met BOKE VAN DER BURG, geb. Jelsum 19 jan. 1879, “leeraar aan de Rijks Hogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool”. Zoon van Linze Sjirks van den Burg en Baukjen Jans de Boer.
 6. Jan Innes Rinkes, geb. Joure 1 aug. 1849, voorzitter-kerkvoogd, koopman, winkelier en grossier in grutterswaren, overl. Joure 8 april 1935, begr. Westermeer te Joure donderdag 11 april 1935. Hij huwde Rauwerd 1 aug. 1875 met MINKE MINDERTS HOEKSTRA, geb. Irnsum 10 mei 1851, overl. Joure maandag 10 jan. 1927, begr. Westermeer te Joure vrijdag 14 jan. 1927. Dochter van Mindert Everts Hoekstra, koopman, overl. Irnsum 10 mei 1879, huwde 1 aug. 1850 met Tjeerdtje/Tjetje Ynzes Oetsma/Oedsma.
  Kinderen:

  1. Inne, geb. Joure 6 juni 1876, overl. Joure 13 juni 1881.
  2. Douwe Adolf, volgt VII.
  3. Mindert, geb. Joure 19 jan. 1880, chef van de Handelsstatistiek, overl. Den Haag 15 april 1962, gecremeerd Westerveld te Driehuis. Hij huwde Groningen 3 sept. 1908 met JOHANNA BORGMAN, geb. Groningen 30 juli 1885, overl. Hilversum 22 juni 1967. Dochter van Petrus Luitje Borgman, leraar, en Zwaantje Brans.
   Kinderen:

   1. Ede Robert Rinke (Rob), geb. Leiden 16 juli 1919, internist, geriater bij Algemeen Ziekenhuis Zonnestraal te Hilversum, overl. Hilversum 20 aug. 1989, gecremeerd Daelwijck te Utrecht 23 aug. 1989. Hij huwde Den Haag 31 aug. 1953 met CARLA CROISET VAN UCHELEN, geb. Oldehove 31 jan. 1927, verpleegster bij Stads- en Academisch Ziekenhuis Utrecht (SAZU) tot juli 1953.
    Kinderen: geen.
  4. Inne Jan, geb. Joure 18 nov. 1882, doctor in de scheikunde, overl. Amsterdam 23 febr. 1948, begr. Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam vrijdag 27 febr. 1948. Hij huwde vrijdag 16 juni 1922 (ondertrouw 30 mei 1922) met ANNEGIEN GERHARDT (Annie), geb. 1883, onderwijzeres, overl. Amsterdam 9 juli 1946, begr. Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam zaterdag 13 juli 1946.
   Kinderen: geen.
  5. Jantje Theodora, geb. Joure 18 febr. 1886, overl. Zwanenburg 21 maart 1967, gecremeerd Westerveld te Driehuis 23 maart 1967, ongehuwd.
  6. Pieter (Piet nútsje), geb. Joure 7 nov. 1891, overl. Amsterdam 26 dec. 1944. Hij huwde Joure vrijdag 7 mei 1926 met EVERTJE PENTERMANN, geb. Warffum 31 dec. 1894, overl. Amsterdam 3 sept. 1971, gecremeerd Westgaarde te Amsterdam-Osdorp woensdag 8 sept. 1971. Dochter van Jacob Pentermann, manufacturier, en Anna van Dijk.
   Kinderen:

   1. Jan Jacob, geb. Amsterdam 25 dec. 1927, waterbouwkundige, overl. Uitgeest 17 november 2016, gecremeerd Waerdse Landen te Heerhugowaard 23 november 2016. Hij huwde Amsterdam 20 maart 1952 met ADELHEID VONK, geb. Amsterdam 9 sept. 1926, overl. zaterdag 16 maart 2002, gecremeerd Westerveld te Driehuis woensdag 20 maart 2002. Dochter van Jacobus Vonk en Adelheid Franco.
    Kinderen:

    1. Loes, geb. Utrecht 13 okt. 1956. Zij huwde 23 dec. 1982 met MARTIN G. VENHUIZEN, geb. Hoogeveen 6 juli 1955.
     Kinderen:

     1. Mirjam Venhuizen, geb. Akersloot 9 juli 1984.
     2. Vincent Venhuizen, geb. Schoorl 13 febr. 1988.
     3. Margot Venhuizen, geb. Schoorl 9 juni 1991.
    2. Mieke, geb. Amsterdam 4 juli 1959. Zij huwde op 18 maart 1982 met ARIE MATTON, geb. Uitgeest 1 mei 1956, overl. 9 april 2002, begr. Uitgeest 13 april 2002.
     Kinderen:

     1. Kim Matton, geb. Uitgeest 19 mei 1987.
     2. Anouk Matton, geb. Uitgeest 27 maart 1989.
   2. Menk Anne, geb. Amsterdam 18 aug. 1930, informaticus. Hij huwde met WINNY BENJAMINS, geb. Batavia (Java, (Java, Nederlands-Indië) 27 sept. 1924. Dochter van Siegfried Emile Benjamins en Marie Rosa Frieda Wolff.
    Kinderen: geen.
 7. Douwe Adolf Rinkes, geb. Joure 8 nov. 1878, ingedeeld bij het garnizoen Harlingen/Leeuwarden 1897-1906 te Leeuwarden, doctor in de taal- en letterkunde van de Oost-Indische archipel, adjunct-adviseur van de gouverneur-generaal voor Inlandsche Zaken te Weltevreden (Java, Nederlands-Indië), directielid Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, voorziter Commissie voor de Volkslectuur, tot 12 maart 1927 directeur / hoofdambtenaar Balai Poestaka / Kantoor voor de Volkslectuur, commissaris voor Ned.-Indië van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië te ’s Gravenhage, voorzitter van de Bataviasche Jacht Club, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, overl. Nice (Frankrijk) 1 jan. 1954. Hij huwde Joure 30 nov. 1909 met HILLEGONDA GEERTRUIDA RUTGERS (Gon), geb. Meppel 7 juli 1891, maandag 15 dec. 1924 benoemd tot directrice der Vrouwenarbeidsschool te Deventer, overl. Heerenveen dinsdag 19 sept. 1978, begr. Rusthof te Amersfoort vrijdag 22 sept. 1978. Dochter van Roelof Rutgers, geb. Nieuw-Dordrecht 27 april 1864, post directeur, overl. Amersfoort woensdag 25 juni 1947, begr. Rusthof te Amersfoort zaterdag 28 juni 1947, huwde Zwartsluis 7 nov. 1889 met Marrigje Dragt, geb. Vollenhove 29 nov. 1865, onderwijzeres, overl. Amersfoort dinsdag 20 maart 1934, begr. Rusthof te Amersfoort vrijdag 23 maart 1934.
  Kinderen:

  1. Jan Innes, volgt VIII.


  Tweelingzussen van Gon:

  • Geertjen Jantina Rutgers (Ge), geb. Workum 20 dec. 1902, notaris, overl. Amersfoort 16 mei 1979, gecremeerd. Zij huwde Amersfoort 25 nov. 1933 met EPPO JOHAN MULDER, geb. Veendam 2 febr. 1899, directeur aardappelmeelfabriek “De Baanbreker” te Lutten, overl. Hardenberg vrijdag 21 mei 1993, gecremeerd Kranenburg te Zwolle dinsdag 25 mei 1993.
   Kinderen:

   • N.N. (baarkind).
   • Eppo, geb. 9 juni 1936, doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen. Hij huwde 1965 met G.E. KOOY (Truus).
    Kinderen: geen.
   • Margot, geb. Utrecht 5 sept. 1938. Zij huwde met FRANS J. VAN DER LINDEN.
    Kinderen: geen.
  • Margot Roelina Rutgers (Go), geb. Workum 20 dec. 1902, overl. Amersfoort donderdag 12 febr. 1987, begr. Rusthof te Amersfoort dinsdag 17 febr. 1987. Zij huwde Amersfoort 8 maart 1939 met HERMAN BERKHOUT, geb. Kampen 3 april 1907, 1e stuurman KPM, overl. Amersfoort maandag 17 dec. 1984, begr. Rusthof te Amersfoort vrijdag 21 dec. 1984.
   Kinderen: geen.
 8. Jan Innes Rinkes, geb. Meester Cornelis, Weltevreden (Java, Nederlands-Indië) 30 mei 1911, huisarts te Langezwaag (1946 – 1976), overl. Schiermonnikoog dinsdag 18 april 1978, begr. Oudeschoot Nieuw te Oudeschoot vrijdag 21 april 1978, herbegr. Westermeer te Joure vrijdag 21 april 2006. Hij huwde 1e Maarn vrijdag 22 mei 1942 met ALBERTINE NELINE HEYBROEK, geb. Klambir Lima, Medan (Sumatra, Nederlands-Indië) 17 mei 1917, overl. Zwolle 14 jan. 1973, gecremeerd Groningen te Groningen 17 jan. 1973.
  Kinderen:

  1. Innes, geb. Amsterdam 16 april 1943, hôtelier, manager AMS Hotelgroep te Amsterdam, directeur Best Western AMS Museum Hotel te Amsterdam (P.C. Hooftstraat 2). Hij huwde Langweer 23 jan. 1969 met JETSKE MINKJE SEINSTRA (Jetty), geb. Scharsterbrug 11 jan. 1946. Dochter van Durk Seinstra, geb. Kortezwaag 26 aug. 1917, overl. Joure zondag 21 mei 2006, gecremeerd Schoterhof te Nieuweschoot vrijdag 26 mei 2006, en Janneke van der Meer, geb. Scharsterbrug 25 febr. 1916, overl. Scharsterbrug 21 juni 1989.
   Kinderen:

   1. Innes Jan, geb. Heerenveen 12 nov. 1972, register accountant. Hij huwde Heiloo 9 okt. 2009 met LONNEKE SENGERS, geb. Alkmaar 15 juli 1974, medewerker Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB).
    Kinderen:

    1. Jochem Marijn, geb. Amsterdam 23 sept. 2003.
    2. Hidde Jan, geb. Amsterdam 15 aug. 2005.
   2. Robert Dirk, geb. Purmerend 25 febr. 1976, bouwkundig ingenieur, teamleider. Hij huwde Arnhem 5 juni 2004 met SUZANNE ANTOINETTE VAN ROOIJEN, geb. Anna Paulowna 27 dec. 1974, belastingadviseur.
  2. Robbert-Jan (Rob), geb. Maarn 23 sept. 1945, 1e stuurman grote vaart en makelaar, overl. Drachten vrijdag 15 febr. 2002, gecremeerd Schoterhof te Nieuweschoot woensdag 20 febr. 2002. Hij huwde Heerenveen 10 sept. 1968 met GERDA DJIEUWA PORTE, geb. Donkerbroek 6 april 1945. Dochter van Rinse Porte en Aaltje Loen (Alie).
   Kinderen:

   1. Robin Jan, geb. Heerenveen 6 nov. 1969, derivaten handelaar, bankier. Hij huwde Heerenveen 27 nov. 1999 met HANNEKE ROLIEN MEIJER, geb. Den Helder 4 okt. 1968, bachelor of business administration, doctorandus der sociale wetenschappen, docent.
    Kinderen:

    1. Maud Else, geb. Amsterdam 5 nov. 2000.
    2. Noor Janne, geb. Amsterdam 26 april 2002.
    3. Fien Hanneke, geb. Amsterdam 9 juli 2004.
   2. Katja Alinda, geb. Heerenveen 1 nov. 1971, logopediste. Zij is samenwonend met FRANK ROBIN HUIZINGA, geb. Drachten 17 nov. 1969, woordvoerder Brandweer Nederland.
    Kinderen:

    1. Stan Robbert Huizinga, geb. Arnhem 4 nov. 2003.
    2. Cato Christina Huizinga, geb. Arnhem 29 jan. 2007.
  3. Peter, geb. Langezwaag 18 dec. 1946, hippisch instructeur, coach, ruiter, handelaar en fokker (Stoeterij Fortuna Hoeve te Pesse). Hij huwde De Wijk 15 sept. 1973 met ANNE MARIE CHRÉTIENNE HERMINE WILHELMINA TJEENK WILLINK (Anne Mieke), geb. De Wijk 29 nov. 1953, schoonheidsspecialiste. Dochter van Antony Jan Tjeenk Willink, huisarts te De Wijk, res. luitenant-kolonel-arts, en Jonkvrouw Anne Marie Chrétienne Henriette Bowier.
   Kinderen:

   1. Laurens Gerard, geb. Rotterdam 7 mei 1976, managing partner en algemeen directeur. Hij huwde ALEXANDRA VAN BEEK.
    Kinderen:

    1. Folef.
   2. Douwe Peter, geb. Meppel 1 nov. 1978, zelfstandig ondernemer. Hij is samenwonend met SANDRA HOMAN, geb. Hoogeveen 17 okt. 1977.
    Kinderen:

    1. Cas Quinten, geb. Hoogeveen 2 april 2013.
  4. Jan, geb. Langezwaag zaterdag 27 mei 1950, sinds 1968 woonachtig in Zwitserland. Hij huwde Kreuzlingen (Kanton Thurgau, Zwitserland) zaterdag 6 nov. 1971 met ANITA RÖSCH, geb. Frauenfeld (Bürgerort Lustdorf, Kanton Thurgau, Zwitserland) zaterdag 3 mei 1952.
   Kinderen:

   1. Daniël Jan, geb. Münsterlingen (Bürgerort Lustdorf, Kanton Thurgau, Zwitserland) vrijdag 6 juli 1973. Hij is samenwonend met MELANIE KÖGLER, geb. Konstanz (Duitsland) zaterdag 10 sept. 1977.
   2. Jan Innes, geb. 1974. Hij is samenwonend met EVELYN NAGER.
   3. Mélanie, geb. Münsterlingen (Bürgerort Lustdorf, Kanton Thurgau, Zwitserland) zaterdag 1 aug. 1981. Zij huwde Kreuzlingen (Kanton Thurgau, Zwitserland) vrijdag 15 aug. 2014 met JÖRG KUNZE, geb. Kassel (Duitsland) woensdag 23 jan. 1974, bankier.
    Kinderen:

    1. Anna Leonor Kunze, geb. Münsterlingen (District Kreuzlingen, Kanton Thurgau, Zwitserland) zondag 15 maart 2015.
    2. Julian Alexander Kunze, geb. Münsterlingen (District Kreuzlingen, Kanton Thurgau, Zwitserland) donderdag 10 augustus 2017.
  5. Douwe, geb. Langezwaag 17 maart 1954, hippisch instructeur en coach, dressuurtrainer. Hij huwde Rucphen woensdag 3 juni 1998 met ELISABETH MARIA HENDRIKX (Els), geb. Rucphen 2 jan. 1966. Dochter van Johannes Hendrikus Simon Hendrikx en Petronella Goverdina Bruijgoms. Huwelijk ontbonden Breda woensdag 11 juni 2003.
   Kinderen:

   1. Kevin, geb. Breda woensdag 13 febr. 1991, hondentrainer.
   2. Roy, geb. Breda vrijdag 22 juli 1994.

  Hij huwde 2e Beetsterzwaag donderdag 13 sept. 1973.
  Kinderen:

  1. John, geb. Heerenveen zondag 26 mei 1974, ged. Langezwaag (Hervormd) zondag 7 juli 1974, bouwkundig ingenieur, projectontwikkelaar. Hij ging Amsterdam donderdag 28 dec. 2006 een geregistreerd partnerschap aan en huwde Amsterdam vrijdag 28 dec. 2007 met HEDWICH TRYNKE HOF, geb. Heerenveen 22 juni 1978, doctorandus der sociale wetenschappen, certified change management master, verandermanager, wethouder. Dochter van Jan Hof, geb. Luxwoude 27 april 1941, docent, en Debora Dethmers, geb. Franeker 27 aug. 1944.
   Kinderen:

   1. Inne Jan, geb. Amsterdam dinsdag 7 okt. 2008.
   2. Enora Sofia, geb. Amsterdam vrijdag 22 april 2011.

De Limburgse Rinkes stamboom

Stamreeks Rinkes door dhr. J.M. van Blokland, dhr. J.G.M. van Blokland, dhr. J. Rinkes en dhr. M. Reinders.

 1. Joannes Renckens, overl. 15 aug. 1734. Hij huwde Brunssum 31 jan. 1703 met CATHARINA CLOETEN, geb. 7 juli 1678, overl. 30 mei 1763. Dochter van Petrus Cloeten en Margaretha Peeters.
  Kinderen:

  1. Renerum, ged. 18 aug. 1703.
  2. Maria Brijgida, geb. 2 april 1705.
  3. Agnes, geb. 21 jan. 1707.
  4. Maria, geb. 12 febr. 1711.
  5. Cornelia, geb. 24 okt. 1713.
  6. Petrus, volgt II.
 2. Petrus Renkens, geb. 13 juni 1716. Hij huwde 20 jan. 1756 met ANNA CATHARINA HERINX, geb. 31 dec. 1725. Dochter van Gerardus Herinx en Maria Geurten.
  Kinderen:

  1. Maria Catharina, geb. Brunssum 10 okt. 1756.
  2. (Johannes) Gerardus, volgt III.
  3. Maria Helena, geb. Brunssum 21 dec. 1759.
  4. Henricus Josephus, geb. Brunssum 24 sept. 1762.
  5. Maria Adriana Joseph, Brunssum geb. 12 mei 1764.
  6. Petrus Josephus, geb. Brunssum 2 okt. 1767, koopman, overl. Bolsward 10 juli 1848. Hij huwde MARIA CATHARINA WILLEMS, geb. 1770, overl. Bolsward 15 aug. 1852.
   Kinderen:

   1. Petrus Joseph (Jozef), geb. Leeuwarden 1795, overl. Workum 17 juni 1848. Hij huwde 1e Bolsward 18 aug. 1816 met YBELTJE FRANSES ROMKES, geb. Bolsward 1798, overl. Bolsward 5 april 1822. Dochter van Frans Romkes en Joanna van der Velde.
    Kinderen:

    1. Maria Catharina (Marijke), geb. Workum 13 juni 1818, overl. Leeuwarden 19 nov. 1853. Zij huwde Bolsward 17 juni 1838 met JOHANNES GERARDUS FRANCISCUS HEUVELDOP. Zoon van Johannes Gerhardus Heuveldop en Margretha Koelman.
     Kinderen:

     1. Joannes Gerardus Ignatius Heuveldop, geb. Leeuwarden 24 april 1839.
     2. Isabella Margaretha Johanna Lucia Heuveldop, geb. Leeuwarden 30 aug. 1840.
     3. N.N. (baarkind, man), overl. Leeuwarden 18 nov. 1841.
     4. Bernardina Maximiliana Margaretha Heuveldop, geb. Leeuwarden 4 febr. 1844.
     5. Bernardus Maximilanus Hermanus Heuveldop, geb. Leeuwarden 30 jan. 1846.
     6. Johanna Maria Margaretha Heuveldop, geb. Leeuwarden 2 juni 1848.
     7. Johanna Sabina Cecilia Heuveldop, geb. Leeuwarden 14 dec. 1850.
     8. Adriana Maria Heuveldop, geb. Leeuwarden 29 okt. 1853.

    Hij huwde 2e Heerenveen 16 febr. 1823 met MARIA SOPHIA/SOFIA STESKENS, geb. Merkelbeek 1788/1789, overl. Nijehaske 18 maart 1873. Dochter van Reinier Steskens en Geertruida Josepha Seles.
    Kinderen:

    1. IJbeltje J., geb. Workum 19 sept. 1824, overl. Workum 7 jan. 1874.
   2. Joanna Catharina, geb. Bolsward 1802. Zij huwde Bolsward 29 mei 1825 met JACOBUS JOHANNES FEITH, geb. Leeuwarden 1803. Zoon van Johanes Feith en Johanna de Faber.
   3. Maria Josephs (Marijke), geb. Bolsward 1803. Zij huwde Bolsward 14 juni 1835 met GERBEN KEIMPES JORNA, geb. Bolsward 1811. Zoon van Keimpe Gerbens Jorna en Ytje Feddes Galema.
    Kinderen:

    1. Pieter Joseph Jorna, geb. Harlingen 1836. Hij huwde Bolsward 10 febr. 1878 met TEETSKE ROORDA, geb. Bolsward 1845. Dochter van Frans Sybrens Roorda en Anna Hiddes Stallinga.
   4. Maria Helena, geb. Bolsward 1806. Zij huwde Bolsward 1 juni 1828 met JORRIT PIERS DE BOER, geb. Bolsward 1807. Zoon van Pier Durks de Boer en Maaike Sikkes Sikkens.
  7. Joannes Theodorus, geb. Brunssum 9 aug. 1771.
 3. Gerardus Rinkes (Gerard), geb. Brunssum 3 maart 1758, koopman, overl. Harlingen 22 jan. 1832. Hij huwde Brunssum 22 febr. 1784 met MARGARETHA TIMMERMANS (Grietje), geb. Brunssum 5 april 1759, koopvrouw, overl. Harlingen 22 mei 1826. Dochter van Jacobus Timmermans en Helena Nauts.
  Kinderen:

  1. Helena, geb. Harlingen 11 dec. 1784.
  2. Johannes Arnoldus, geb. Leeuwarden 23 juli 1786, ged. Leeuwarden.
  3. (Johannes) Hendricus/Hendrikus Gerardus (Hendrik), geb. Leeuwarden of Harlingen 23 juli 1788, ged. Leeuwarden, koopman, overl. Harlingen 30 maart 1858. Hij huwde Harlingen 23 mei 1811 (ondertrouw zondag 12 mei 1811) met YDA BALTHASAR MOLTS, geboren Harlingen 1787. Dochter van Balthasar Molts en Geeske Hendriks.
  4. Maria Catharina, geb. Harlingen 1790, overl. Harlingen 19 nov. 1852.
  5. Petrus Wilhelmus (Pieter), volgt IV.
  6. Johannes Jacobus Gerardus, geb. 29 juni 1794.
  7. Helena Gerardi, geb. 6 juni 1798.
  8. Johannes Jacobus Gerardus (Jacobus), geb. 11 nov. 1799.
  9. Maria Helena Gerardus, geb. 24 juni 1802.
 4. Petrus Wilhelmus Rinkes (Pieter), geb. Harlingen 13 maart 1793, kantoorbediende, winkelier, overl. Sneek 16 febr. 1853. Hij huwde Sneek zaterdag 17 juni 1820 met IJSBRANDJE DOEDES ROORDA, geb. Bolsward 21 sept. 1798, ged. Bolsward, winkelierster, overl. Sneek 24 maart 1857. Dochter van Doede Jans Roorda en Marijke Pieters.
  Kinderen:

  1. Margaretha Maria, geb. Sneek 19 april 1821, overl. Harlingen 8 okt. 1890, ongehuwd.
  2. Maria Elisabeth, geb. Sneek 11 april 1822, overl. Sneek 12 juni 1822.
  3. Maria, geb. Sneek 12 juni 1823, overl. Sneek 26 juni 1823.
  4. Maria Elisabeth, geb. Sneek 11 maart 1825, overl. Harlingen 23 sept. 1892. Zij huwde Harlingen 24 okt. 1850 met TJISSE HEDZERS VISSER, overl. Harlingen 1 aug. 1854, weduwnaar van Maria Alousia Gastrik, geb. Harlingen 13 april 1817, overl. Harlingen 6 dec. 1849.
   Kinderen:

   1. Brigitta Margaretha Visser, geb. Harlingen 6 okt. 1851.
   2. Johannes Hendricus Visser, geb. Harlingen 5 maart 1853.
   3. Theodorus Visser, geb. Harlingen 14 okt. 1854.
  5. Gerardus Hendricus, volgt V.
  6. Agatha, geb. Sneek 31 okt. 1830, overl. 3 nov. 1830.
  7. Petronella, geb. Sneek 19 april 1833, overl. Sneek 24 dec. 1920. Zij huwde Sneek 20 mei 1860 met JOHANNES H. LOUWMANS, huisverver. Zoon van Hendricus Bernardus Louwmans, uurwerkmaker, en Euphemia Joachims de Vries.
   Kinderen:

   1. Hendricus Bernardus Louwmans, geb. Sneek 8 juli 1861.
   2. Petrus Gerardus Louwmans, geb. Sneek 29 mei 1862.
   3. Petrus Gerardus Louwmans, geb. Sneek 4 juli 1864.
   4. Brigitta Margaretha Louwmans, geb. Sneek 23 jan. 1866.
   5. Henderikus Bernardus Maria Louwmans, geb. Sneek 25 maart 1868.
   6. Euphemia Anna Maria Louwmans, geb. Sneek 15 april 1870.
   7. Euphemia Anna Maria Petronella Louwmans, geb. Sneek 31 mei 1872.
   8. Maria Louwmans, geb. Sneek 23 aug. 1874.
  8. Doede Jacobus Petrus, geb. Sneek 12 aug. 1835, overl. Sneek 20 aug. 1835.
  9. Doede Jacobus Petrus, geb. Sneek 1 dec. 1839, overl. Sneek 9 juni 1841.
 5. Gerardus Hendricus Rinkes, geb. Sneek 26 jan. 1828, winkelknecht, stoffenverver, overl. Sneek 30 juni 1893. Hij huwde Sneek zondag 20 mei 1860 met REGINA VAN FUCHT/VUGT, geb. Sneek zaterdag 15 dec. 1832, naaister, overl. Sneek woensdag 20 mei 1896. Dochter van Johannes Martens van Fucht, timmerman, en Johanna Hermanus van Lubrings.
  Kinderen:

  1. Petrus Johannes, volgt VI.
  2. Johanna Dorothea, geb. Sneek maandag 23 febr. 1863, overl. 19 maart 1943.
  3. Johannes Martinus, geb. Sneek 30 nov. 1864, overl. Sneek 29 nov. 1911.
  4. N.N. (baarkind, man), overl. Sneek maandag 12 febr. 1866.
  5. N.N. (baarkind, man), overl. Sneek 5 april 1867.
 6. Petrus Johannes Rinkes, geb. Sneek zondag 14 april 1861, hoofd St. Thomas van Aquinoschool te Sneek, overl. Sneek 18 juli 1900, begr. Sneek. Hij huwde Delft 5 mei 1886 met GERARDA PETRONELLA COLLÉE, geb. Delft 9 aug. 1858, overl. Groningen 26 febr. 1928, begr. R.K. Kerkhof te Groningen 29 febr. 1928. Dochter van Joseph Collée, geweermaker, en Johanna Maria van der Meer.
  Kinderen:

  1. Gerardus Johannes Jozef, geb. Sneek 15 maart 1887, onderwijzer, overl. Oldenzaal 9 nov. 1971. Hij huwde Arnhem vrijdag 3 juli 1914 met MARIA ALEIDA HENDRIKA EBBINK, geb. Nijmegen zondag 27 dec. 1891. Dochter van Hermanus Ebbink, kleermaker, en Maria Aleida Voetman.
   Kinderen:

   1. Maria Gerarda Hermine, overl. Groningen donderdag 14 okt. 1915 (oud 6 weken).
  2. Jozef Jacobus, geb. Sneek 2 jan. 1889, doctorandus der filosofie, doctor der theologie, priester, Pater Eusebius SS.CC, overl. Rome (Italië) 1 aug. 1973.
  3. Johannes Theodorus Jozef, geb. Sneek woensdag 23 juli 1890, koopman, overl. Haren zaterdag 2 sept. 1950. Hij huwde Utrecht donderdag 11 juni 1925 met ANNA VAN DER HULST, geb. Haarlem. Dochter van Jan van der Hulst en Elisabeth Huiberts. Huwelijk ontbonden Amsterdam 26 sept. 1935.
  4. Jacobus Josephus, geb. Sneek maandag 22 febr. 1892, overl. Sneek donderdag 11 mei 1893.
  5. Jacobus Gregorius Jozef, volgt VII.
  6. Regina Jacoba Maria, geb. Sneek 11 dec. 1895, overl. Groningen 26 nov. 1983. Zij huwde Groningen dinsdag 7 april 1931 met BOELO LUBBERS, geb. Solwerd dinsdag 15 dec. 1896, notarisklerk, overl. maandag 25 april 1949. Zoon van Johannes Lubbers en Eefke Merema.
   Kinderen: geen.
  7. Petrus Johannes Jozef, geb. Sneek 3 jan. 1898, drager in de orde van Oranje-Nassau, overl. Glimmen 27 aug. 1970, begr. Eshof te Haren dinsdag 1 sept. 1970. Hij huwde met HENDRIKJE ANDRIES, geb. Glimmen 25 dec. 1902, overl. Haren 13 juli 1997.
   Kinderen:

   1. Christiaan (Chris), geb. Groningen 27 jan. 1928, overl. Groningen donderdag 22 dec. 2011, gecremeerd De Harenerhof te Haren woensdag 28 dec. 2011. Hij huwde Haren 3 dec. 1949 met RIENA WILLEMINA PORRENGA.
    Kinderen:

    1. Hillegien Hendrikje, geb. Haren 17 juni 1950. Zij huwde Laren 29 aug. 1974 ALEX WILKENS, geb. 14 april 1952.
     Kinderen:

     1. Jolanda Wilkens, geb. 6 jan. 1978.
    2. Jantien Christina Riena Willemina (Janny), geb. Haren 3 okt. 1950. Zij huwde met SEBENUS VAN DER LAAN, geb. 8 aug. 1950.
     Kinderen:

     1. Marcel André van der Laan, geb. 17 dec. 1973. Hij huwde 7 juni 2007 met GRETHA VISSER, geb. 4 febr. 1978.
      Kinderen:

      1. Jelmer Mark van der Laan, geb. 29 juni 2008.
      2. Nikki Jasmijn van der Laan, geb. 16 mei 2011.
     2. Erik Renée van der Laan, geb. 26 april 1979. Hij huwde 20 aug. 2004 met ERNA HARMS, geb. 8 april 1974.
      Kinderen:

      1. Brian Stan van der Laan, geb. 11 dec. 2006.
      2. Marcha Abby van der Laan, geb. 11 dec. 2006.
   2. Gerda, geb. 28 maart 1930. Zij huwde 26 juni 1952 met GERRIT WIERENGA.
    Kinderen:

    1. Tineke Wierenga.
    2. Henriëtte Wierenga.
    3. Henk Wierenga.
    4. Carolien Wierenga.
    5. Peter Wierenga.
   3. Petrus Johannes (Piet), geb. Groningen 3 juli 1937, overl. Deventer 13 mei 2002. Hij huwde met WILHELMINA H.C.L.M. OERLEMANS (Wilhelmien), geb. Schijndel 27 sept.
    Kinderen:

    1. Johannes Petrus Jozef (Joost), geb. Eindhoven 12 nov. 1966. Hij huwde met MARION SUIER.
     Kinderen:

     1. Sander, geb. Deventer 15 juni 1995.
     2. Anniek, geb. Deventer 21 jan. 1998.
    2. Petrus Theodorus, geb. Son en Breugel 22 juni 1968.
    3. Theodorus Hendrik Nicolaas, geb. Son en Breugel 6 dec. 1969.
    4. Thomas Wilhelmus (Tom), geb. Zoelen 22 aug. 1975.
  8. Maria Johanna, geb. Sneek maandag 21 aug. 1899, overl. Sneek zondag 17 juli 1955, begr. R.K. Kerkhof te Groningen woensdag 20 juli 1955.
  9. Antonius Petrus, geb. Sneek maandag 29 okt. 1900.
   Kinderen:

   1. Petrus, geb. 15 febr. 1939.
    Kinderen:

    1. Ann, geb. Kortrijk 25 mei 1962.
    2. Katrien, geb. Kortrijk 5 febr. 1964.
    3. Mieke Monique, geb. Kortrijk 2 mei 1966. Zij huwde Kortrijk 3 dec. 1993 met BORIS MICHEL VERHAEGHE, geb. Gent 15 sept. 1961. Huwelijk ontbonden Kortrijk 8 okt. 2013.
     Kinderen:

     1. Victor Willy Petrus Verhaeghe, geb. Kortrijk 25 jan. 1994.
 7. Jacobus Gregorius Jozef Rinkes (senior), geb. Sneek 14 maart 1894, onderwijzer, overl. Culemborg zondag 19 dec. 1971, begr. R.K. Kerkhof te Culemborg woensdag 22 dec. 1971. Hij huwde Culemborg 29 dec. 1921 met ANTOINETTE ANNA HIRDES, geb. Den Bosch 24 maart 1899, overl. Culemborg 7 jan. 1966, begr. R.K. Kerkhof te Culemborg. Dochter van Adriana Catharina Hirdes.
  Kinderen:

  1. Gerarda Adriana, geb. 16 juli 1922, overl. 7 juli 1989.
  2. Johanna Maria (Joop), geb. 20 okt. 1923, overl. 16 sept. 2014. Zij huwde met J.M. VAN BLOKLAND (Johan), geb. Culemborg 23 juli 1925.
   Kinderen:

   1. J.G.M. van Blokland (Jos), geb. Culemborg 20 dec. 1952. Hij huwde met E.B.P.M. JONGMANS (Els), geb. 19 jan. 1952.
  3. Petronella Arnolda (Nel), geb. 31 okt. 1924. Zij huwde met GIJS L. VAN DER SLUIS, geb. Mijdrecht 1 maart 1922, overl. Culemborg 12 maart 2016.
  4. Petrus Johannes (Piet), geb. Culemborg 28 april 1926, overl. Venlo woensdag 30 mei 2012, gecremeerd Blerick maandag 4 juni 2012. Hij huwde met GERTRUDA LEONARDA MARIA STURME (Truus), geb. Venlo 25 april 1931.
   Kinderen:

   1. Maria Jacobina Antonia (Marianne), geb. Roermond 2 febr. 1961.
  5. Arnoldus Gerardus, geb. 28 juni 1927, overl. Offenbeek 15 jan. 1968. Hij huwde met MARIA GERTRUDA MATHEA STURME.
  6. Gerardus Jacobus (Gerard), geb. Culemborg 5 maart 1929, overl. 28 nov. 1995. Hij huwde met ALEIDA MARIA DE KLEIN, geb. Odijk 7 mei 1927.
   Kinderen:

   1. Jacobus Gregorius Jozef (Jac), geb. Tollebeek 16 jan. 1959, meester in de rechten, hoogleraar Privaatrecht, bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht, hoogleraar Europees en vergelijkend Verzekeringsrecht, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam. Hij was samenwonend met ELISABETH JOHANNA MARIA VAN DER POEL (Liesbeth), geb. 5 nov. 1957.
    Kinderen:

    1. Paul Willem Jacobus (Pim), geb. Brunssum 22 april 1991.
   2. Dorine, geb. Tollebeek 19 juni 1961, artdirector.
   3. Gerardus Jacobus Hendricus (Gerard), geb. Tilburg 23 juni 1967. Hij huwde met WILHELMINA CORNELIA VAN LIESHOUT, geb. Goirle 17 aug. 1969.
    Kinderen:

    1. Aleyda Elisabeth (Dominique), geb. Tilburg 18 jan. 2000, overl. 18 jan. 2000.
    2. Thierry, geb. Tilburg 17 okt. 2004.
  7. Jozef Jacobus (Jos), geb. 3 juni 1930. Hij huwde met HILLIE DE GRAAUW, geb. Culemborg 14 mei 1933, overl. Oisterwijk 14 febr. 2016, gecremeerd Crematorium Tilburg te Tilburg 18 febr. 2016.
  8. Emma Regina, geb. 29 aug. 1931. Zij huwde met H. LIBREGTS.
  9. Maria Jozefa (Riet), geb. 16 nov. 1932, overl. Culemborg 25 aug. 2010.
  10. Adriana Jozefa, geb. 17 jan. 1934. Zij huwde met A.E. FRANKE, overl. Culemborg 2015.
  11. Antonette Maria (Netty), geb. 5 dec. 1935. Zij huwde met TH.J. SIELHORST (Theo), overl. juli 2010.
  12. Jacobus Gregorius Jozef (junior, Koos), geb. Culemborg 15 april 1938, overl. Culemborg dinsdag 23 sept. 2008, begr. R.K. begraafplaats Plantagehof te Culemborg zaterdag 27 sept. 2008. Hij huwde met RITA GEERTRUDA ELISABETH THERESE JANSEN, geb. Culemborg 9 aug. 1939. Huwelijk ontbonden.
   Kinderen:

   1. Petrus Gerardus Hendrikus (Peter), geb. Culemborg 30 maart 1962. Hij huwde Amsterdam 3 okt. 2003 met MARGOT MARIA ANNA VAN CAMPEN, geb. Uden 10 aug. 1969.
    Kinderen:

    1. Teun Jacobus Philippus, geb. 4 nov. 2003.
    2. Lot Rita Bernadette, geb. vrijdag 18 juni 2010.
   2. Marcus Jozef (Marc), geb. Culemborg 10 febr. 1964. Hij huwde Sint Anthonis 12 mei 2007 met HANNEKE NABUURS, geb. Amersfoort 2 april 1966.
    Kinderen:

    1. Mees, geb. 10 maart 2000.
    2. Bosc, geb. 14 jan. 2004.
    3. Noes, geb. 19 maart 2006.
   3. Arnoldus Jacobus (Arnout), geb. Amersfoort 26 juni 1972, onderaannemer in de grond-, weg- en waterbouw. Hij huwde Leusden 10 juni 1996 met MARTHA JANKE BULTMAN (Majanka), geb. Tiel 2 aug. 1971.
    Kinderen:

    1. Ian, geb. Leusden 16 sept. 1997.
    2. Skye, geb. Leusden 25 aug. 2002.