Mr. Inne Hilbrand Rinkes

Mr. Inne Hilbrand RinkesRinkes, Mr. Inne. — Directeur ‘s-Gravenhaagsch kantoor Mulié & Co. te ‘s-Gravenhage. — Geb. 20 Nov. 1888 te Heerenveen. — Vader: Dr. Hilbrand Jan Rinkes, geb. 24 Nov. 1858 te Joure, chirurg; Moeder: Hendrika Cath, geb. 11 Mei 1858 te Joure. — Geh. op 30 Dec. 1915 te ‘s-Gravenhage met Jeanne Wilhelmine Borel. — Uit deze echtverbintenisis op 31 Jan. ’18 een zoon geboren, Hilbrand Inno geheeten. — Rinkes ontving gymnasiumopleiding te Arnhem en Leiden en studeerde vervolgens rechten aan de R.U. aldaar, waarna hij zich als advocaat te Soerabaja vestigde. — In 1916 werd hij benoemd tot juridisch adviseur van “Werkspoor” en van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam. Tevens was hij rechtskundig secr. van de Rijkscommissie voor de distributie van IJzer en Staal, van den Metaalbond en andere werkgeversbonden en van de Staatscommissie Muysken tot regeling der loonen van het Spoorwegpersoneel. Mr. Rinkes werd in 1921 adviseur voor soc.-econ. zaken van de H.V.A., later secr. van het kantoor der H.V.A. te Soerabaja. — In Indische tijdschriften publiceerde hij verscheidene artikelen. — Sedert 1935 bekleedt Mr. Rinkes de functie van directeur van de N.V. ’s Gravenhaagsch kantoor Mulié & Co. te ‘s-Gravenhage. Tevens gedelegeerd commissaris van de Nederlandsche Speciaal Drukkerijen te Rotterdam, commissaris der Noord-Hollandsche Hypotheekbank te Amsterdam. Heeft veel gereisd en bezocht in 1935 voor “Werkspoor” en Stork, Britsch-Indië. — Nassaulaan 17, Wassenaar.


Bron

Origineel artikel (pdf): Mr. Inne Hilbrand Rinkes.