Prof. mr. Jacobus Gregorius Jozef Rinkes

Prof. mr. Jacobus Gregorius Jozef RinkesJac Rinkes (Noordoostpolder, 1959) behaalde in 1978 zijn Atheneumdiploma aan het Theresia Lyceum te Tilburg. Hij studeerde Nederlands recht aan de Katholieke Hogeschool Tilburg (inmiddels Universiteit van Tilburg) waar hij in 1985 afstudeerde. In 1992 promoveerde hij samen met mr. Geoffrey H. Samuel (Lancaster University) aan de Rijksuniversiteit Limburg (inmiddels Universiteit Maastricht) op “Contractual and non-contractual obligations in English law in the comparative context of the Netherlands Civil Code”, een onderzoek naar de systematiek van het Engelse en Nederlandse verbintenissenrecht.

In 2001 werd hij benoemd tot hoogleraar Privaatrecht aan de Open Universiteit Nederland (OUN) in Heerlen.

In 2002 werd hij tevens benoemd tot bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht (UM). Hij zal in het kader van de leeropdracht vooral onderzoek gaan doen naar de Europeesrechtelijke en rechtsvergelijkende aspecten van het consumentenrecht.

Per 1 februari 2006 is hij benoemd tot lid van de Commissie Financiële Consument van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Commissie zal de AFM adviseren op het terrein van consumentenbescherming op financiële markten. De taken en bevoegdheden van de AFM zijn per 1 januari 2006 belangrijk uitgebreid, onder meer met de invoering van de Wet financiële dienstverlening (Wfd).

Jac Rinkes is raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof te Arnhem en is hij verbonden aan Paulussen advocaten te Maastricht. Hij publiceerde vele artikelen en diverse boeken op specialistische onderwerpen en is redacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Consumentenrecht (TvC), het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR), het Tijdschrift Praktisch Procederen (PP), Kluwer wettenbundel, boekenreeks NTHR, Jaarboeken Consumentenrecht en Van Apeldoorn’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht (samen met J.M. Reijntjes en P.J. Boon). Voorts is hij lid van de onderzoekschool Ius Commune en medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht.

Hij heeft deelgenomen aan diverse consultancy projecten voor de Europese Commissie, de Consumentenbond, de Sociaal Economische Raad, de Nederlandse Orde van Advocaten en het Ministerie van Economische Zaken. Voorts is/was hij gastdocent aan de universiteiten van Birmingham, Nancy en Bordeaux en heeft hij bijgedragen aan de Matra, Taiex en Phare-programma’s (Polen, Litouwen, Letland, Hongarije).