Mr. Hilbrand Inno Borel Rinkes

In memoriam

Op Schiphol arriveerde een goodwill-delegatie uit Ghana (o.l.v. De minister van Handel, P.K.K. Quaidoo, midden in lichte jas met bril) die een bezoek van enkele dagen aan ons land zal brengen. Uiterst links dr. E. van Konijnenburg, onderdirecteur van de KLM en uiterst rechts mr. H.I. Borel Rinkes, plv. hoofd dienst buitenlandse samenwerking KLM.

Op Schiphol arriveerde een goodwill-delegatie uit Ghana (o.l.v. De minister van Handel, P.K.K. Quaidoo, midden in lichte jas met bril) die een bezoek van enkele dagen aan ons land zal brengen. Uiterst links dr. E. van Konijnenburg, onderdirecteur van de KLM en uiterst rechts mr. H.I. Borel Rinkes, plv. hoofd dienst buitenlandse samenwerking KLM.

Vrijdag 25 oktober is na een kort verblijf in het ziekenhuis mr. H.I. Borel Rinkes op 67-jarige leeftijd overleden. De heer Borel Rinkes bekleedde tot zijn pensionering de functie van Algemeen Secretaris van onze Vennootschap.

Hij was een van de medewerkers van het eerste uur na de wereldoorlog. Hij trad reeds 1 november 1945 in dienst, eerst bij de Dienst Personeelszaken. Later, na een kort verblijf bij de Afdeling Juridische Zaken, ging hij over naar de Afdeling Buitenlandse Betrekkingen. Daar heeft hij, in de periode dat de KLM haar lijnennet over de gehele wereld opbouwde, een belangrijke bijdrage geleverd bij de vele besprekingen en onderhandelingen om de nodige vergunningen en landingsrechten te verkrijgen.

In september 1955 trad hij toe tot het Bureau Bedrijfsassistentie, kort daarna Bureau Buitenlandse Samenwerking geheten. Hier droeg de heer Borel Rinkes bij aan een stuk pionierswerk bij de ontwikkeling van de eerste projecten van assistentie aan buitenlandse luchtvaartondernemingen. In juni 1960 is hij overgegaan naar het Directie-secretariaat. Zijn grote kennis van zaken en zijn discretie resulteerden tenslotte in 1966 in zijn benoeming tot Algemeen Secretaris van de Vennootschap.

Naast zijn functionele bijdrage aan onze maatschappij, zal de heer Borel Rinkes in het bijzonder herdacht worden om zijn grote persoonlijke trouw. Dinsdag 29 oktober werd, onder zeer grote belangstelling, afscheid van hem genomen.

Wij wensen mevrouw Borel Rinkes en haar zoon Inne veel sterkte toe om dit te vroeg gekomen verlies te kunnen dragen.

Directie
(1985)